ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท โชวา อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารคุณภาพสินค้า การบริการ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการพัฒนาสร้างสรรค์ให้ความรู้ และส่งเสริมความสามารถของบุคลากร ตลอดจนการดูแลขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จึงทำให้สินค้ามีคุณภาพที่ดี รวมถึงราคาเป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของตลาด และด้วยเกียรติบัตร ISO 9001 รับรองมาตราฐานระบบบริหารคุณภาพ และ ISO 14001 ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม ทำให้กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ.

     Throughout the years of operation, Showa Intertrade Company Limited focuses on managing Quality and Environmental System. Moreover, the company continuously improves technology with production and channel of distribution to supply both Thai and oversea markets. Accepting the importance of manufacturing and after-sale service, the company turn to providing training and increasing employees productivity so as to provide steady supply of the product to market demand. We also use only qualified, high standard machines and materials in production to serve our customers with high quality of products and reasonable price. The company conducts all its business under the international standard of ISO 9001 and ISO 14001 as approved by INTERTEK. For this our domestic and foreign customers are confident in the quality of our finished products.