เทอร์มินอลบล๊อค

  • รับจ้างผลิตตามแบบหรือตามตัวอย่างสินค้า
  • ขั้นตอนการผลิต และเครื่องจักรมีคุณภาพ ได้มาตราฐาน
  • กำลังการผลิตสำเร็จรูป รวมกว่า 40,000 ชิ้น/เดือน

 TERMINAL ASSEMBLY UNIT

 TERMINAL ASSEMBLY UNIT

 

TERMINAL BLOCKS

  • Made to Order
  • Quality control process and Machinery control system
  • Supplying over 40,000 pieces/month

 TERMINAL BOX