ส่วนผลิตปลั๊ก

  • A/C, D/C Power Cord Plug ใช้ระบบขาย้ำ
  • โมลด์ผลิตจากไต้หวัน
  • งานบัดกรีเน้นคุณภาพ รวดเร็ว และความปลอดภัย
  • ขั้นตอนการผลิต และเครื่องจักรมีคุณภาพ ได้มาตราฐาน

WELDING  WORK

TERMINAL  STRIPING  AND  CRIMPING  FUNCTION

 

POWER CORD PLUG

  • A/C, D/C Power Cord Plug (Crimping a/c)
  • Mold made from Taiwan
  • Welding work for quality, quick and safety
  • Stand Machine and Quality Control Process

POWER CORD PLUG