ขั้วหลอดไฟตู้เย็น

  • รุ่น E-12, E-14 และ E-17
  • กำลังผลิตสำเร็จรูป รวมกว่า 120,000 ชิ้น/เดือน
  • งานบัดกรีเน้นคุณภาพ รวดเร็ว และความปลอดภัย
  • มาตราฐาน IEC

QUALITY INSPECTION FUNCTION

LAMP SOCKETS FOR REFRIGERATORS

  • Type E-12, E-14 and E-17
  • Capacity over 120,000 pieces/month
  • Welding work for quality, quick and safety
  • IEC Standard

LAMP SOCKET