ส่วนผลิตชุดสายไฟ

     เครื่องตัด - ปอกสายไฟ ท่อพีวีซี และเครื่องย้ำ TERMINAL ช่วยให้งานผลิตชุดสายไฟ (WIRE HARNESS) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนคุณภาพของเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ ขนาดใหญ่กว่า 10  บริษัท

LEAD WIRE CUTTING AND STRIPING MACHINE

PVC TUBE CUTTING MACHINE

TERMINAL  CRIMPING  FUNCTION

WIRE HARNESS

     Automatic machine for cutting PVC tube and cutting/peeling electric wire also terminal crimping machines help our wire harness production go with quality, So our products have been accepted by over 10 well-known companies.

WIRE  ASSEMBLY  FUNCTION

WIRE  ASSEMBLY  FUNCTION

WIREHARNESS